projects - Prithviraj Properties || Best Land in Pune

आमचे प्रोजेक्टस्

laxmipuram

लक्ष्मीपूरम्

₹ 9,51,000 / प्रतिगुंठा

 • पत्ता

  कोरेगाव भीमा, पुणे

 • संपर्क

  9527665555, 9923442655

prithviraj properties

श्री गुरुदत्त पार्क

₹ 6,51,000 / प्रतिगुंठा

 • पत्ता

  सनसवाडी, पुणे

 • संपर्क

  9527665555, 9923442655

prithviraj properties

कुबेर पार्क

₹ 6,21,000 / प्रतिगुंठा

 • पत्ता

  अलामिन कॉलेज रोड, कोरेगाव भीमा, पुणे

 • संपर्क

  9923442655

आमचे झालेले प्रोजेक्टस्

नंदनवन पार्क

वढू बुद्रुक, पुणे

कुबेर पार्क

वढू बुद्रुक, पुणे

गोकुळ पार्क

कोरेगाव भीमा, पुणे

कुबेर पार्क

रामनगर रोड, पेरणे , पुणे

श्री गुरुदत्त पार्क

सनसवाडी, पुणे

कुबेर पार्क

कोरेगाव भीमा, पुणे

आमच्याबद्दल अधिक अजून जाणून घेण्यासाठी